Site Sağ Reklam Alanı  200x400

09-07-2018 İCAT - KEŞF

Darülaceze yapımına destek için sergi açılıyor

Darülaceze

Darülaceze yapımına destek için sergi açılıyor

Darülaceze

               Teşkil-i mukteza-yı emr ü ferman-ı hazret-i padişahiden bulunan (padişahın emriyle kurulacak olan) darülacezenin mesarif-i inşaiyyesine (inşaat masraflarına) medar (vesile) olmak üzere mamulat ve mensucat-ı dahiliyyemizden (yerli ürünlerinlerimizden) ihsan buyurulan eşya-yı nefisenin Beyoğlu'nda ekmeçi başı izzetlu Agob Efendinin hanesinde vaz'-ı mevki'-i teşhir idilmesi (gösterime konulması) hususuna irade-i isabet-ade-i hazret-i cihanbani şeref-sünuh buyurulmakla infaz-ı emr u ferman-ı hümayuna müsaraat olunduğu (padişahın emrini yerine getirilmeye başlandığı) ve bu babda hazine-i hassa-i şahanece icab iden memurlar derdest-i tayin bulunduğundan (atandığından) bu günlerde umuma (halka) güşad olunacağı (açılacağı) haber alnmışdır.


Kaynak: 9 TEMMUZ 1891 SERVET GAZETESİ

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler