21-02-2018 GÜNDEM

Çanakkale’de düşmanın saldırısı başladı! Bir zabit ve bir nefer şehit oldu

Çanakkale’de düşmanın saldırısı başladı! Bir zabit ve bir nefer şehit oldu

Son haberler

Çanakkale önünde

Düşman filosunun makhuriyyeti (kahroluşu)

            Kal’a-ı Sultaniye (Çanakkale) 8 Şubat (21 şubat) – (muhabir-i mahsusumuzdan) Düşman filosu bir müddetten beri icrasını tasmim ettiği (planladığı) taarruza nihayet karar vererek dün sabah alafranga saat sekiz buçuk raddelerinde boğazın dış kal’alarını topa tutmuştur. Bu taarruzu icra eden düşman filosu dördü Fransız, dördü İngiliz olmak üzere sekiz zırhlıdan müteşekkil idi. İngiliz – Fransız gemileri on altı kilometroluk (km.) bir mesafeden en ağır toplarıyla ateş açmağa başlamışlardır. Topçularımız kemal-i metanetle bu cehennemi obüs fırtınası altında iltizam-ı sükût ve itidal (sessiz kalmayı ve itidali tercih ederek) ve filonun sahile takribine intizar etmişlerdir (yaklaşmasını beklediler). Mukabele (karşılık) olunmadığını gören ve yüzlerce güllesini israf eden düşman, tabyalarımızın susturulduğuna zahib olarak (kanaat getirerek) sahile yaklaşınca topçularımız iltizamî sükûtlarına (vazife olan sessizliklerine) nihayet vermiş ve çelikten ağızlarını açmışlardır. Bu halde atılan on yedi mermiden yalnız dört tanesi boşa gitmiş mütebakisi (geri kalanı) vazifelerini müthiş bir surette görmüştür. Şöyle ki düşmanın amiral gemisi fena halde rahnedar olduğundan (hasarlandığından) etrafına üşüşen torpidolar vasıtasıyla hatt-ı harbin (savaş hattının) haricine çıkarılmıştır. Bir müddet sonra diğer iki zırhlının da harb edemez bir hale gelerek çekildiği görülmüştür. Düşman filosu altı yüz mermisini istihlak (boş yere harcamış) ve üç zırhlısını hemen hemen helak etmiş olduğu halde çekilip girmeğe mecbur olmuştur. Bizim zayiatımız pek azdır. Bir zabit ve bir nefer şehit ve bir nefer mecruh olmuştur (yaralanmıştır). Askerlerimizin bu defa da gösterdiği metanet ve meharet (ustalık) pek büyük ve pek yüksektir. Gerek zabitlerimiz gerek efradımız vazifelerini harikulade bir aşk ve ihlas ile ifa etmişlerdir. Muhafazası böyle arslan yürekli askerlerin hamiyet ve şecaatına (cesaretine) mevdu’ (emanet edilmiş) olan Çanakkale avn-i hakk (Allahın yardımı ile) ile hiçbir düşmandan korkmayacaktır. (milli ajans)


Kaynak: 21 Şubat 1915 Tasfir-i Efkar Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler