Site Sağ Reklam Alanı  200x400

31-10-2019 İCAT - KEŞF

Boğaziçi Köprüsü ( 5 Ekim 1891)

Boğaziçi Köprüsü ( 5 Ekim 1891)

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ

Boğaziçi üzerinde köprü inşası hususunda mösyö Ceyano ile mösyö Gorye’nin imtiyaz istihsal itmek üzere hükümet-i seniyyeye müracaat itdikleri malum olduğu gibi işbu imtiyaz hakkındaki layiha (tasarı)  komisyon-ı mahsusunca tedkik idilmekde (incelenmekte) olduğundan Dersaadet vasıtasıyla tiransit ticaretine ve Rum ili ve Anadolu timur (demir) yollarının muamelatına (çalışmalarına) cihet-i tealluku (alakası) olan işbu meselenin tesviyesi (halledilmesi) teehhür itmeyeceği (gecikmeyeceği) memuldür (umulmakdadır).


Kaynak: 5 Ekim 1900 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler