Site Sağ Reklam Alanı  200x400

14-08-2018 SPOR

Bisikletle Fransa'yı dolaşma yarışması yapıldı (1913)

Bisiklet ile Fransa devri

Bisikletle Fransa'yı dolaşma yarışması yapıldı (1913)

                                                           Bisiklet ile Fransa devri (turu)
           Bu sene onuncu defadır ki Fransa'da şayan-ı hayret bir müsabaka heman hitam bulmuşdur (sona ermiştir). 1903 senesinden beri icra idilen bu müsabaka, bisikletle Fransa'yı dolaşmak müsabakasıdır. Haritada irae itdiğimiz (gösterdiğimiz) vech ile bu sene yapılan bu devrin (turun)heyet-i mecmuası 5387 kilometrodur. Adede dikkat olunsun. Beş bin üç yüz seksen yedi kilometre yani Paris ile Amerika'da "Newyork"  şehri beynindeki mesafe. Paris ile Senpetersburg beyninde (arasında)  azimet avdet (gidiş-dönüş). Bu, otomobil, yahus bargirle (beygirle) değil, ayakla, velosipedle (bisikletle) kat' idiliyor.
          Bu mesafe, her sene tezayüd itmekdedir.
          İlk müsabaka - ki, 1903'da icra idilmişdir- 2306 kilometro 1909'da icra idilen yedinci müsabaka 4487 kilometro idi. Bu seneki de 5387 kilometrodur.
          Bu müsabaka'da haritada görüldüğü üzere bütün Fransa memleketinin muhiti 15 konakdan kat' idilecek nihayet Paris'de mahall-i muayyene (belirlenmiş yere) kim evvel gelirse o birinci olacakdır.
          Bu müsabakanın güçlüğü hem yolun son derece uzun olmasında hem de Fransanın cenub-i şarkisinde (güney doğusunda) ve şarkında (doğusunda) bulunan dağlık memleketlerde bisikletle 1249 metro ile 2800 metro arasında mütefavit (çeşitli) irtifa'larda sekiz aded dağ aşılmasındadır. Müsabıkların (yarışmacıların) erin içinde "galibiyye-2658 metro" geçidini bisikletden inmeden çıkanlarda olmuşdur.
          1914 müsabakasını, Paris'de münteşir ve sipordan "Bahis Lauto-loto" gazetesi tertib eylemişdir. Muhtelif mükafatlardan sarf-ı nazar (ayrıca) birinci gelene yigirmi beş otuz bin Frank kadar düşüyor. 5387 kilometro alelhesab (hesaba katarak) iki milyon defa pedal basmakla kat' olunabililür. Bu hisaba göre bir pedal bir santime gelir. 
          Bu sene işbu müsabakaya yüz elli kadar genc iştirak itdi. Bunların içinde "Poti Bereton" "Gariko" "Faber" gibi evvelce Fransa devrini kazanmış ademler de vardı. Bu yüz elli kişi döküle döküle nihayet Paris'de mahall-i muayyen (belirlenmiş yer) olan "Park de Prens" de yaralı yarasız , çürük sağlam ancak yigirmi beş kişi bulunabildi. Resimlerini koyduğumuz, koşucular bunların içinde meşhurlarıdır. Birinciliği kazanan "Teys" Bürüksel şehrinde bir gramafon ticarethanesinde iken bisiklete merak iderek bu sene, Fransa devrini kazanmışdır. Henüz 23 yaşındadır. Fransızların bu yarışda ümidleri Faber, Peti Bereton da idi. Fakat Faber beşinci olabildi.
         Peti Bereton- ki iki defa Fransa devri kazanmışdır- yolda bazı lastik patlamalarından sarf-ı nazar (ayrıca), son merhalede fena halde düşerek bacağından yaralandığı halde yine seyahatini ikmal itmiş fakat, birinciliği? o zaferi kazanamamışdır. 
        "Teys" bu büyük seyahati min-hays'il-mecmu' (toplamda) 197 saat 45 dakikada kat' eylemişdir.
         Bütün merahil (merhaleler) nazar-ı dikkate alınırsa vasati olarak saatde 27 kilometre kat' itmiş (yol almış) oluyor.
         Fransa'da bu müsabakanın tertibi içün bir çok paralar virilmekdedir. Alelhusus (özellikle)  bisiklet ticarethaneleri bu yolda pek ileri gitmişerdir. Fakat; bundaki karları pek ayandır. Bir Fransa devri kazanan makinenin aid olduğu ticarethane o sene zarfında 35000 ile 70000 makine satmışdır.
         Fransa'da şimdiye kadar bu uğurda virilen mükafat mikdarı bir milyon frankı bulmuşdur. Acaba bizde 100 para virecek zengin var mı? 


Kaynak: 14 Ağustos 1913 İdman Dergisi

Etiketler : İdman Dergisi
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER SPOR HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler