Site Sağ Reklam Alanı  200x400

31-10-2019 HARİCİYE

Birleşik Devletlerin Şili’ye ültimatomu

MEMALİK-İ MÜCTEMİA VE ŞİLİ (Birleşmiş Devletler ve Şili)

Birleşik Devletlerin Şili’ye ültimatomu

      Amerika hükümetlerinden ‘’Şili’’ ile memalik-i müctemia (birleşik devletler) arasında zuhura gelen hadise kesb-i ehemmiyet (önem kazandığı) ettiği malumdur. New York gazetelerinde okunduğuna göre memalik-i müctemia (birleşik devletler) hükümeti baltimore kruvazör taifesine icra olunan taarruzdan dolayı elçisi ‘’mösyö egan’’ marifetiyle Şili hükümetine bir ültimatom i’ta etmiştir (uyarmıştır). Mezkûr (zikredilen) ültimatomda telef edilen memalik-i müctemia (birleşik devletler) taifesinin familyalarına tazminat-ı nakdiye (nakdi tazminat) i’tası (verilmesi) ve erbab-ı tecavüzün (saldırı yapanların) te’dibi (cezalandırılması) ile terziye-i münasibe verilmesi taleb olunmuştur.

Memalik-i müctemia (birleşik devletler) hükümeti metalib-i vakıasını (mevcut isteklerini) te’yiden (doğrulayıcı olarak)‘’valparaiso’’ limanına sefain-i harbiye (savaş gemileri) irsal etmek (göndermek) üzeredir. Hükümet-i mezküre (zikredilen hükümet) mukaddimen (daha önce) cenubi (güney) Amerikalılar ile te’yid-i musafat  (dostluğu güçlendirmek) zımnında (gayesiyle) ‘’Washington’’a murahhaslar (görevliler) davet ederek bir kongre teşkil etmiş ise de murahhaslara verilen ziyafetlerin bir faydası görülemediği bu defaki hadiseden anlaşılmıştır.

                                                                          31 Ekim 1891 Tarik Gazetesi
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER HARİCİYE HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler