Site Sağ Reklam Alanı  200x400

05-02-2020 EĞİTİM

Bir Hanımın Konferansı

İctimâʻî Derdlerimiz ve Devâları

Bir Hanımın Konferansı

Dün akşâm Türk Ocağı’nda kıymetdâr genc muʻallimelerimizden Nezahat Hanım tarafından << İctimâʻî derdlerimiz ve devâları >> mevzûʻu etrâfında ‘umûma mahsûs olmak üzere bir konferans iʻtâ edilmişdir.

Nezahat Hanım bu konferansda maʻrûz kaldığımız inhitâtların … teşebbüs-i şahsiyenin fıkdânından ileri geldiğini îzâh ile gencliği başkalarının kuvvet ve servete … değil ancak kendi saʻyı ve kâbiliyetiyle te’mîn-i mevcûdiyet eylemeğe … ve Anadolu’nun müteşebbis ve faʻâl genclere olan ihtiyâcını uzun uzadıya îzâh eylemişdir.

Konferanscı Türk kadınlarının hayât-ı ictimâʻiyyeye atılmasından dolayı beyân-ı memnûniyet ve takdîrât eylemiş yalnız Türk hanımlarının da erkeklerimizde … gibi mevcûdiyetlerini nezâret ve diğer devâ’ir-i hükümet kapûlarında aramakda olduklarını ileri sürerek bunun hayât-ı ictimâʻiyyemiz içün pek elîm darbe teşkîl etmekde olduğunu ve bu sûretle erkeklerin alışdığı esâret hayâtının kadınlara da intikâl etmekde olduğunu beyân eylemiş ve …, müteşebbis kadınların da Anadolu’da pek mühim ve kıymetdâr işler görebileceğini îzâh eylemişdir.

 
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler