Site Sağ Reklam Alanı  200x400

03-08-2017 İCAT - KEŞF

Bergama Antik kentindeki kazı çalışmalarına Babıali'den destek (1901)

Asar-ı atika

Bergama Antik kentindeki kazı çalışmalarına Babıali'den destek (1901)

Asar-ı atika (Antik Eserler)

               Aydın vilayeti dahilinde Bergama şehr-i kadimi (antik kenti) ile Atikkale harabelerinde asar-ı atika (antik eserler) taharrisi (araması) içün Berlin encümen-i daniş azasından mösyö Konça'ya ruhsat ita buyurulmuş (verilmiş) idi. Hafriyata (kazılara) muteallık (bağlı) baz-ı nevakısı (eksiklikleri) ikmal itmek üzre şerait-i sabıka-i nizamiyye dairesinde eylül-i efrenci (miladi eylül) ibtidasından (başından) itibaren altı ay müddetle mahall-i mezkurde (sözü geçen yerde) icra-yı hafriyata (kazı çalışmalarına) ruhsat taleb itmiş ve havali-i mezkurede (sözü geçen bölgede) vuku' bulacak hafriyat ve istikşafat-ı fenniyyeden (bilimsel araştırmaların) müze-i hümayunca pek ziyade istifade idileceği beyanıyla keyfiyyet (durum) Babıali cenab-ı samisinden (başbakanlıktan) istizan idilmişdir (izin istenmiştir).


Kaynak: 3 Ağustos 1901 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler