Site Sağ Reklam Alanı  200x400

24-11-2017 İCAT - KEŞF

Bergama antik kentindeki kazı çalışmalarına ara verildi

Bergama antik kentindeki kazı çalışmalarına ara verildi

Antik Eserler 

         Aydın vilayeti dahilinde Bergama antik şehri harabesinde inceleme Ile meşgul olan Atina Alman antik eserler okulundan mösyö Davrofled Atina'ya dönmüştür. Harabede yapılan kazılar Ile eski çarşının bulunduğu Yer tamamen temizlenerek surun bir kapısı meydana çıkarılmıştır. İşlemeli eser az bulunmuştur.

         Mermerden üretilmiş Büyük İskendere ait olduğu zannedilen bir heykel başı Müze-i hümayuna gönderilmiştir. Kazılara gelecek sene devam edilecektir. Bundan sonraki incelemelere Atina'daki antik eserler okulu Namına devam olunacaktır. Mekteb namına yapilacak inclemelerde çıkarılacak eserlerin tamamı bulundugu yerde bırakılacaktır. Halbuki Berlin müzesi namına kazı yapıldıgı zaman mevcut eserlerin yarısı alınıyor idi.                            

Asar-ı atika 

    Aydın vilayeti dahilinde Bergama Şehr-i atiki harabesinde taharriyat Ile Meşgul Olan Atina Alman asar-ı Atika mektebinden mösyö Davrofled Atinaya avdet etmiştir. Harabede icra edilen hafriyat Ile eski Çarşının bulundugu mahal tathirat-ı ikmal edilerek sur'un bir kapısı meydana çıkarılmıştır. Işlemeli asar az bulunmuştur.

   Mermerden mamul olub iskender-ı kebir'in zan edilen bir heykel başı Müze-i hümayuna gönderilmiştir. Hafriyete gelecek sene devam edilecektir. bundan Sonraki taharriyata atinadaki asar-ı Atika mektebi amına devam olunacaktır. Mekteb namına icra edilecek, taharriyatta çıkarılacak asarın kaffesi bulundugu mahalde bırakılacaktır. halbuki berlin müzesi Namına hafriyat icra edildiği zaman asar-ı mevcudenin nısfı alınıyor ıdi.

 
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler