Site Sağ Reklam Alanı  200x400

11-11-2017 İKTİSADİ

Bazı ekmekçilerin hırsı

Bazı ekmekçilerin hırsı

          Ekmekçi esnafı yine muamele-i muhtekiranelerinde ber-devam. Ekmek fiyatı ahiren ba-irade-i seniyye-i hazret-i velinimet-i azami tenzil buyurularak tebligat-ı resmiye sırasında dahi umumi ilan idildiği halde sarf-ı menfeat zatiyesini düşünen ekmekçilerden bir takımı ekmeği yine eski fiyat üzerine satmakdadırlar. Balat ve Fatih civarındaki bazı furunlar tarh-ı hazırdan da kendileri beş para tenzil iderek ekmek satdıkları halde diğerlerinin böyle asar-ı teallül göstermeleri şehremanetince nazar-ı dikkate alınacak ahvaldendir.

          Her vechile müğayir-i rıza-yı ali'-i cenab-ı padişah-ı azami olan şu cüretkarlara tedabir-i şedide ittihazı suretiyle bir ders-i terbiyyet virilmesine ve umum ahalinin avatif-ı aleyha-yı hilafetpenahiden hissedar-ı niam ve atıfet olmaları esbabının istikmaline intizar eyleriz. 


Kaynak: 11 Kasım 1900 İkdam Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İKTİSADİ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler