Site Sağ Reklam Alanı  200x400

05-06-2019 GÜNDEM

Bayram Alayı Yıldız Camii'nde icra edildi.

Bayram Alayı

Bayram Alayı Yıldız Camii'nde icra edildi.

Bayram Alayı

         Iyd-ı Said-i Edha (Kurban Bayramı) alayı dün Yıldız’da Hamidiye Camii Şerifinde icra buyurulmuşdur.

         Zat-ı şevketsemat-ı hazret-i padişahi sabahleyin zevali saat yedi raddelerinde büyük üniformalarını labis (giymiş) ve nişan-ı zişanlarını hamil oldukları (takmış oldukları) halde gerdune-i hümayunlarına (saray otomobiline) şeref-bahş-i iclal oldukları (teşrif ettikleri) gibi evvelce saray-ı hümayuna muvasalat itmiş (ulaşmış) olan heyet-i vükela (vekiller heyeti) da öndeki saltanat arabalarına rakib olmuşlardır. Maiyyet-i mülukane erkanı (devet erkanı maiyeti) araba ile ve yaveran-ı hazret-i padişahi de esbsüvar (ata binmiş) oldukları halde alayı takib ediyorlardı.  Mevkib-i hümayun (devlet alayı), saray-ı padişahiden Camii şerife kadar safbeste-i selam ve ihtiram (selam ve saygı için saf saf) olan kıtaat-ı muhtelife-i askeriyye (çeşitli askeri birlikler) arasından bil-murur (geçerek) Camii Şerife muvasalat itmişdir (ulaşmışlardır).

        Hilafetpenahi Efendimiz hazretleri mahfel-i hümayun kapusunda heyet-i vükela tarafından istikbal idilerek Camii Şerife dahil olmuşlar ve mahfel-i hümayunda Bayram Namazını eda eyledikden sonra, Yıldız Kasr-ı Alisinde merasim dairesini teşrif buyurmuşlardır.


Kaynak: 11 Zilhicce 1333 (1915) Tasvir-i Efkar Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler