Site Sağ Reklam Alanı  200x400

16-07-2018 İCAT - KEŞF

Bakırköy'de Bizans dönemine ait iki asker mezarı bulundu (1910)

Asar-ı atika nokta-i nazarından mühim bir keşf

Bakırköy'de Bizans dönemine ait iki asker mezarı bulundu (1910)

ASAR-I ATİKA NOKTA-İ NAZARINDAN (Antik eserler açısından) MÜHİM BİR KEŞİF

          Makriköy civarında Osmaniye karyesinde zırh ile mestur (örtülü) bir cesedin vucudu hükümet-i mahalliyyece (yerel idare tarafından) haber alınması üzerine der-akab (hemen) karye-i mezkureye (sözü geçen köye) azimetle (giderek) tahkikat-ı lazimeye (gerekli araştırmalara) mübaderet olunmuşdur(başlanılmıştır). Karye (köy) ahalisinden bazıları karye civarında taş ocakları kurbunda (yakınlarında) mukaddemen (daha önce) iki cesed müşahade itdiklerini (gördüklerini) ve bunlardan biri demir bir sanduka derununda (içinde) ve dğeri demir bir zırh ile mestur (sarılmış) bulunduğunu beyan itmişdir. Cesedlerin medfun oldukları mahaller kendilerine irae olunduğu (gösterildiği) cihetle mahallinde bir zabt varakası tanzim (düzenlenerek) ve müze müdiriyetine irsal kılınmışdır.

          Osmaniye karyesinin mevki'i bir takım ufak tepelerden mürekkeb (meydana gelmiş) olması ve oralarda Cenevizlere mahsus asar-ı atika (antik eserler) bulunması ve bu cesedlerin demir zırh ile mestur (örtülmüş) olması bunların feth-i kostantiniyyeden (istanbulun fethinden) mukaddem (daha önce) defn idildiklerini gösteriyor. hafriyat (kazı çalışması) icrasına itina olduğu (özen gösterildiği) takdirde hakikatin daha ziyade tebeyyün ideceği (meydana çıkacağı) memuldur (umulmakdadırr).

16 Temmuz 1910 Tanin Gazetesi


Kaynak: 16 Temmuz 1910 Tanin Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER İCAT - KEŞF HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler