Site Sağ Reklam Alanı  200x400

07-08-2019 EĞİTİM

Avrupa'ya gönderilecek öğrenciler için imtihan ilanı (1910)

Avrupa'da Tahsil

Avrupa'ya gönderilecek öğrenciler için imtihan ilanı (1910)

                                                                                           AVRUPA'DA TAHSİL 
               Adana etfalinden (çocuklarından) olmak şartıyla bera-yı tahsil (eğitim için) Avrupa  bilad-ı muhtelifesine (çeşitli ülkelerine) izam olunacak (gönderilecek) dört gencin şerait-i  (şartları) ber-vech-i atidir (aşağıda olduğu gibidir):
              Adana ahalisinde olarak  Avrupa'ya izam oluncak gençler tahsil-i idadiyi (lise eğitimini) ikmal itmiş (tamamlamış) olacaklardır. İmthana kabul olunmak içün evvela tezkire-i osmaniyyeyi ve mekteb şehadetnamesini, gerek kendisinin ve gerek yakın akrabasından birinin hiç bir suretle mahkum olmadığında ve ailesiyle kendisinin ahval-i zemime (kötü halleri) ile meşhur bulunmadığına dair memleketi meclis-i idaresinden bir tasdiknameyi hamilen (yanında olarak) yevm-i imtihandan (imtihan gününden) la-akall (en az) bir hafta mukaddem (önce) Adana makam-ı vilayete bizzat müracaat itmek, saniyen (ikinci olarak): sini (yaşı) on sekizden dun (düşük) ve yirmi beşden efzun (fazla) olmamak, salisen (üçüncü olarak): vücudca ilel (illetler) ve emrazdan (hastalıklardan) salim bulunmak icab ider. İmtihan suret-i atide (aşağıdaki surette) Ağustosun on beşinci günü icra olunacakdır. Darülmüallimin içün Türkçe, imla, kitabet, Fransızca imla ve kavaid, Hikmet (felsefe), kimya "gayr-i uzvi" (inorganik kimya). Mekatib-i aliye ve Darülfünun mezunları ikmal-i tahsil itmiş (eğitimi tamamlamış) olduklarından bunlar müsabakaya dahil olamayacaklardır.

7 Ağustos 1910 Tanin Gazetesi

 

 


Kaynak: 7 Ağustos 1910 Tanin Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler