Site Sağ Reklam Alanı  200x400

16-02-2020 GÜNDEM

Anadolu Şimendifer Kumpanyası Aleyhine Bir Milyon Liralık Dava

Anadolu Şimendifer Kumpanyası Aleyhine Bir Milyon Liralık Dava

Sene-i haliye Haziran’ında Anadolu Şimendifer Kumpanyası lokomotiflerinden birinin Kartal’dan esnâ-yı mürûrunda dikkatsizlik eseri olarak şıçrayan ateşten Kartal kazâsı kâmilen denecek derecede yanmış ve bundan dolayı Kartal ahalisi tarafından Anadolu Kumpanyası aleyhine bir milyon liralık zarar ve ziyan davası ikame edilmişti.

Ahâli tarafından verilen istida üzerine Anadolu Kumpanyası Kartal kazâsı Ceza Mahkemesi tarafından celb edilmiştir. Esnâ-yı muhakemede Anadolu Kumpanyası vekili tarafından bu muhakemenin rüyeti mahkemenin vazifesi haricinde olduğu bildirilmiş; mahkeme de vazifesi dahilinde olduğu hakkında karar vermiş ve esâs-ı davaya cevap vermeleri tefhim edilmiştir. Kumpanya işbu kararı istinaf etmişti.

Dersaadet İstinaf Cünha Mahkemesi’nde icra kılınan muhakeme neticesinde Kartal Ceza Mahkemesi’nin işbu davayı rüyeti vazifesi dahilinde olduğuna karar vermişlerdir. Mezkûr dava Kartal Ceza Mahkemesi’nde rüyet edilecektir.

29 aralık 1918 İkdam Gazetesi
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler