26-02-2018 GÜNDEM

Ahval-i havaiyye (hava durumları) 26 Şubat 1900

Ahval-i havaiyye (hava durumları) 26 Şubat 1900

AHVAL-İ HAVAİYYE (HAVA DURUMLARI)

       İki üç gün evveline gelinceye kadar şehrimiz ve civarında gayet müsait olan havalar üç günden beri değişerek rüzgâr ve yağmur ve soğuk şiddetle icra-yı ahkâm eylemektedir (hüküm sürmektedir).

       Edirne ve şarkî Rumeli ve Bulgaristan taraflarıyla Rumeli’nin cihat-ı sairesinden (diğer cihetlerinden) alınan haberler oralarca şiddetli soğukların icra-yı hüküm eylemekte olduğunu mübeyyindir (açıklamaktadır). Memalik-i garbiyyeye (batı memleketlerine) gidildikçe kış daha şiddetli olup Fransa’nın garb (batı) tarafıyla Manş denizinde ve İngiltere sevahilinde (sahillerinde) fırtınaların şiddeti karada denizde muvaredatı (gelişleri) men’ edecek (engelleyecek) derecede tesir göstermiştir. 


Kaynak: 26 Şubat 1900 Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler