Site Sağ Reklam Alanı  200x400

26-04-2018 ASAYİŞ

Adana Postahanesinde 500 liralık büyük soygun

Adana  Postahanesinde 500 liralık büyük soygun

500 lira sirkati

                Geçen gün Adana Postahanesi kasasından emanet-i mevcude (mevcut emanet) miyanında (arasında) bulunan beş yüz aded Osmanlı lirasını havi (kapsayan) bir parça emanetin sirkat olunduğu (çalındığı) posta müdürü Şehab Efendi tarafından haber verilmesi üzerine heman makam-ı vilayetce (valilik makamınca) tedabir-i hakimane (adli tedbirler) icra (uygulanarak) ve polis idaresine evamir-i mukteziyye (gerekli emirler) tebliğ ve i’ta buyurularak (verilerek) lazım gelenler hakkında tahkikat-ı lazimeye (gerekli incelemeye) ibtidar olundukta (başlanılınca) posta kâtibi İlya Faik Efendinin kasadan pul çıkarmak üzere bir gün evvel müdür mumaileyh (adı geçen) ile kasayı açıp o sırada müdürün evca’ından (ağrılarından) anahtarı kasa üzerinde unutması gibi emsali (benzeri) delail (deliller) ve Karain (işaretler) ile merkum (adı geçen) İlya Faik efendinin birkaç saat zarfında maznuniyyeti (şüpheliliği) anlaşılması üzerine heman hanesi taharri olunarak (aranarak) meblağ-ı mezburun (bu meblağın) bir mikdarı tab’an (tabiatı gereği) ikrarlarıyla (itiraf etmesiyle) haremiyle (eşiyle) çocukları nezdinde zuhur idüp küsuru (arta kalanı) dahi haremiyle hane halkı tarafından irae olunan (gösterilen) mahallerden çıkarılarak bir lirası noksan olduğu halde min-haysül-mecmu’ (toplam) elde edilen dört yüz doksan dokuz lira posta haneye teslim edilmiştir.


Kaynak: 26 Nisan 1900 Sabah Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler