Site Sağ Reklam Alanı  200x400

09-02-2018 ASAYİŞ

20 Kuruş için cinayet !

20 Kuruş için cinayet !

Yirmi gurûş içün katl

       Tramvay Kumpanyası (şirketi) direktörü Mösyö “ Eşmit”in hademesi ( 20-18) yaşlarındaki Hacı Ali’nin parasına tam‘ân (göz dikilerek) katledildiğini zabıtaca haber alınmış ve icrâ edilen taharriyât (araştırma) neticesinde maktulün naaşı, Şişli’de Zeytlik Bağçesinde bulunmuştur. Cinâyetin fâ‘ili olmak üzere taht-ı tevkife alınan (tutuklanan) bağçevân Tâhir ve Kemâl, ‘inde’l-isticvâb (sorguda) ve merkumu (adı geçen şahsı) parasına tam‘ân (göz koyarak) katl eylediklerini itirâf etmişlerdir. Canilerin hikâyesine göre, bunlar Hacı Ali’de para bulunduğuna zâhib oldukları içün (zannettikleri için) yekdiğerini kandırarak fi‘l-i katli îkâya (katl işini yapmaya) karar vermişler ve maktulü eğlenmek bahanesiyle bi’l-iğfâl (kandırarak) zeytlik bağçesine götürmekdeler iken boğazına sardıkları bir mendil ile boğmuşlar ve yere yatırarak sivri bir taş ile de kafasını ezmişlerdir. Hacı Ali bu derece vahşiyane bir sûretde öldürüldükden sonra üzeri taharrî olunmuş (aranmış) ise de neticede, câniler, ümîdlerinde yanıldıklarını ve maktulün cebinden yalnız yirmi gurûşdan ibâret bir para bulunduğunu görmüşlerdir.


Kaynak: 9 Şubat 1915 Tasvir-i Efkar Gazetesi

Etiketler : zeytlik-bahcesi
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER ASAYİŞ HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler