Site Sağ Reklam Alanı  200x400

01-01-2019 GÜNDEM

1916

1916

Bugün dahil olduğumuz 1916 sal-i efrencisinin (güneş yılının), vukuat ve hadisat-ı cariye (devam eden hadiseler) nokta-i nazarından suret-i mümessilesi. Frenklerin milad-ı isa portusu geldi, geçti, bugün de sal-i cedidlerinin (yeni yıllarının) ilk gününe dahil oluyoruz. Geçen sene gibi bu sene de akvam-ı hristiyaniyyenin (hristiyan mlletlerin) eazz-ı eyyamından (çok değerli günlerinden) olan bu günler takarrub etmeye (yaklaşmaya) başlayınca, ortaya sulh (barış) sözleri çıkarılmış, ezcümle yeryüzünde mesihin vekili addolunan papalık tarafeyn-i muharibine (savaş tarflarına) sulh teklif ideceği ve yahud hiç olmazzsa milad-ı isa gicesine mahsus olmak üzere yiğirmi dört saatlik mütareke (ateşkes) akdi alınmasında bulunacağı rivayet idilmişdi. Halbuki milad-ı isa portusundan sonra işte sal-i cedid-i efrenci (yeni batı senesi) de geldi, fakat ne sulh teklifleri rivayetlerinin ne aslı çıkdı, hatta ne de lisan-ı resmi ile böyle bir sözü ağzına bile alan olmadı. Bilakis bugün başlayan 1916 sal-i efrencisine, harb-ı umumi her zamandan ziyade kızışmış ve tarafeyn-i muharibin her zamandan ziyade boğuşmaya azmetmiş gibi göründükleri halde dahil oluyoruz. Geçen senenin son günleri ve bu senenin ilk günleriyle beraber, moskoflar (Basarabiya) ve (Galiçya) cebhesinde büyük mikyasda yeniden taarruza geçmiş bulunuyorlar.


Kaynak: 1 Ocak 1916 Tasvir-i Efkar Gazetesi

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler